Kredyty konsorcjalne

Zgodnie z art. 73 ust. 1 Prawa bankowego, banki w celu wspólnego udzielenia kredytu mogą zawrzeć umowę o utworzeniu konsorcjum bankowego.  W umowie, o której mowa powyżej , banki ustalają warunki udzielenia kredytu i jego zabezpieczenia oraz wyznaczają bank umocowany do zawarcia umowy kredytu. Bank ponoszą ryzyko związane z udzielonym kredytem proporcjonalnie do wysokości wniesionych środków finansowych do wspólnie udzielonego kredytu.

Kredyty konsorcjalne w polskich bankach

Instytut Monitorowania Mediów: Kredyty konsorcjalne

„Kredyty konsorcjalne udzielane są wspólnie przez kilka banków. Ich celem jest pozyskanie przez klienta oczekiwanej kwoty finansowania w ramach jednej transakcji. 27 lipca 2005 roku PGNiG zawarło z konsorcjum banków umowę takiego kredytu na kwotę 900 mln euro. Kwota ta podzielona została na kredyt terminowy w wysokości 600 mln euro i kredyt odnawialny w kwocie 300 mln euro. Do 22 grudnia był to największy kredyt konsorcjalny udzielony w Polsce – tego dnia bowiem umowę z 11 bankami podpisał PKN Orlen. Firmie udzielono kredytu wielowalutowego w wysokości 1 mld euro.”

Kredyty konsorcjalne Banku DnB NORD Polska

Bank DnB NORD Polska organizuje konsorcja kredytowe w celu finansowania projektów, których wartość wymaga włączenia innych banków. Jako agent konsorcjum kredytowego Bank DnB NORD Polska negocjuje z klientem warunki finansowania projektu w imieniu wszystkich banków uczestniczących w finansowaniu. DnB NORD uczestniczy też w konsorcjach kredytowych organizowanych przez inne banki.”

Kredyty konsorcjalne Société Générale

„SG należy do najbardziej aktywnych i doświadczonych organizatorów konsorcjów kredytowych w Polsce. Zorganizował kredyty konsorcjalne m.in. dla PTK Centertel Sp. z o.o.(500 mln DEM), KGHM Polska Miedź S.A. (150 mln USD) i PGNIG S.A. (200 mln USD). Kredyt konsorcjalny umożliwia przedsiębiorstwom dostęp do profesjonalnego i rozwiniętego rynku, stanowiąc doskonałą promocję nazwy firmy na rynkach kapitałowych.”

Kredyty konsorcjalne Rabobanku

„Aranżujemy kredyty konsorcjalne w sektorach przetwórstwa rolno-spożywczego, energetyki, telekomunikacji oraz instytucji finansowych. Uczestniczymy również w wybranych transakcjach aranżowanych dla klientów z innych sektorów.”