Lokaty rentierskie

Lokaty rentierskie są przeznaczone dla osób, które chcą uzyskiwać systematyczne dochody ze zgromadzone kapitału. W typowym wypadku rozwiązanie to zostaje uzyskane w ten sposób, że kwota podstawowa zostaje wpłacona na okresową lokatę, ale odsetki od kapitału są systematycznie wypłacane na koniec każdego okresu rozliczeniowego.

Niektóre lokaty rentierskie umożliwiają wycofanie całości bądź części środków z lokaty terminowej bez utraty prawa do odsetek za okres, gdy środki spoczywały na lokacie. Lokaty rentierskie oferują zazwyczaj znacznie wyższe oprocentowanie niż zwykłe rachunki oszczędnościowe, ale jednocześnie wiele z nich wymaga wpłat na poziomie co najmniej kilku tysięcy złotych.

Lokaty rentierskie w ofercie banków

Lokaty rentierskie w MultiBanku

„Razem z Państwem myślimy o finansowej przyszłości Was i Waszych bliskich. Jeśli posiadacie Państwo nadwyżki finansowe, które chcielibyście dobrze ulokować i jednocześnie mieć dostęp do tego, co wypracowały Wasze pieniądze, załóżcie lokatę rentierską.”

Lokaty rentierskie w Banku Pekao

„Lokaty rentierskie w złotych i walutach wymienialnych mogą być otwierane w ramach istniejących lub nowo otwartych rachunków. Posiadaczem lokaty może być zarówno rezydent, jak i nierezydent.”

Lokaty rentierskie w SKOK-u

„Typ zakończenia: przelew oprocentowania na ROR, po zakończeniu lokata zawiązuje się automatycznie od nowa”

Lokata rentierska w Citibanku

„Lokata Rentierska – lokata o zmiennym oprocentowaniu, którą możesz założyć na okres od 6 miesięcy do 5 lat, w walutach: PLN, USD, EUR, GBP. Minimalna kwota Lokaty Rentierskiej to 3000 PLN lub 500 jednostek innej waluty. „

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad dla przedsiębiorców.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.biz