Szukaj haseł:

Odpis notarialny

Odpis notarialny to kopia dokumentu poświadczonego za zgodność z oryginałem przez notariusza. Odpis musi odzwierciedlać dokładne brzmienie dokumentu, który jest poświadczany. W przeciwieństwie do wypisu z aktu notarialnego, odpis nie jest kopią aktu notarialnego, ale kopią innego, dowolnego dokumentu (zarówno urzędowego, jak i dokumentu prywatnego), której treść notariusz poświadcza jako zgodną (taką samą) treść z oryginalnym dokumentem.

Odpis notarialny uznawany jest za dokument urzędowo poświadczony, za wyjątkiem odpisów z dokumentów prywatnych, a więc takich, które stanowią o tym, że osoba podpisująca dokument wydała oświadczenie woli o danej treści. Odpis notarialny nie zachowuje takiego samego układu graficznego poświadczanego dokumentu, a polega na przepisaniu tekstu z wiernym zachowaniem zgodności co do treści odpisu z tekstem oryginalnym.

Odpis poświadczony przez notariusza ma moc prawną oryginału.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Previous Article
Next Article
Back to top