Szukaj haseł:

Opcja binarna z pasmem wahań (ang. range binary option)

Arkadiusz Napiórkowski

W przypadku opcji binarnej z pasmem wahań inwestor określa przedział, w którym będzie poruszać się cena instrumentu bazowego w czasie życia opcji. Jeśli jego przewidywania się sprawdzą, otrzyma on wartość premii przemnożoną przez określoną w kontrakcie stopę wypłaty.

Opcja binarna z pasmem wahań znalazła zastosowanie jako jeden z elementów konstrukcyjnych instrumentu zwanego w języku angielsku rangę floater. Jest to obligacja, która przynosi nabywcy znacznie wyższe odsetki niż odpowiadająca jej zwykła obligacja, pod jednym wszakże warunkiem: kurs instrumentu bazowego, od którego uzależniony jest poziom oprocentowania obligacji (najczęściej jest to stawka LIBOR), musi zawierać się w określonym przez strony kontraktu przedziale. Jeśli któregoś dnia poziom stopy referencyjnej opuści określony przedział, odsetki za ten dzień nie będą naliczane w ogóle.

Jest to jedna z opcji egzotycznych, z rodziny opcji binarnych.

Fragment pracy Arkadiusza Napiórkowskiego „Charakterystyka, wycena i zastosowanie wybranych opcji egzotycznych” (Warszawa, 2001 r.). Praca ukazała się w ramach serii wydawniczej „Materiały i Studia” Narodowego Banku Polskiego, gdzie publikowane są opracowania, będące efektem badań pracowników Departamentu Analiz Makroekonomicznych i Strukturalnych oraz autorów z innych departamentów Narodowego Banku Polskiego, jak również uczelni oraz instytucji finansowych. Dotyczą one ważnych, z punktu widzenia teorii i praktyki, problemów związanych z bankowością i polityką pieniężną. Czasopismo ukazuje się w języku polskim. Wybrane numery dostępne są również w języku angielskim. Rozprowadzane jest bezpłatnie.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top