Opcja z megapremią (ang. mega-premium option)

Arkadiusz Napiórkowski

Opcja z megapremią jest w rzeczywistości strategią opcyjną wykorzystującą opcje binarne z pasmem wahań i opcje barierowe. Inwestor sprzedaje dwie opcje z barierami wyjścia z cenami wykonania na poziomie granic przedziału wahań, a otrzymane premie inwestuje w opcję binarną.

Jeśli w okresie życia kontraktu cena instrumentu bazowego osiągnie górną lub dolną granicę przedziału, wystawione opcje barierowe staną się bezwartościowe, ale i z opcji binarnej inwestorowi nie przysługuje żadna wypłata. Jeśli zaś cena instrumentu bazowego nie opuści określonego pasma wahań, wynik finansowy inwestora na omawianej strategii będzie odpowiadał różnicy pomiędzy otrzymaną kwotą z opcji binarnej z pasmem wahań a wypłatą z wystawionych opcji barierowych.

Jest to jedna z opcji egzotycznych, z rodziny opcji binarnych.

Fragment pracy Arkadiusza Napiórkowskiego „Charakterystyka, wycena i zastosowanie wybranych opcji egzotycznych” (Warszawa, 2001 r.). Praca ukazała się w ramach serii wydawniczej „Materiały i Studia” Narodowego Banku Polskiego, gdzie publikowane są opracowania, będące efektem badań pracowników Departamentu Analiz Makroekonomicznych i Strukturalnych oraz autorów z innych departamentów Narodowego Banku Polskiego, jak również uczelni oraz instytucji finansowych. Dotyczą one ważnych, z punktu widzenia teorii i praktyki, problemów związanych z bankowością i polityką pieniężną. Czasopismo ukazuje się w języku polskim. Wybrane numery dostępne są również w języku angielskim. Rozprowadzane jest bezpłatnie.