Osoba fizyczna

Osoby fizyczne są jednym z trzech (obok osób prawnych oraz tzw. ułomnych osób prawnych) podmiotów prawa cywilnego. Istotnym z punktu widzenia praw i obowiązków oraz w ogóle bycia traktowanym przez prawo jest to, czy dana osoba fizyczna występując w obrocie prawnym dokonuje czynności prawnej w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, czy też dokonuje takiej czynności w sposób bezpośrednio związany z przedmiotową działalnością. W tym pierwszy wypadku bowiem prawo traktuje osobę fizyczną jako konsumenta i przewiduje jego większą ochronę, w tym drugim wypadku zaś osoba fizyczna jest przedsiębiorcą, od której – jako podmiotu profesjonalnego – prawo wymaga więcej. W kontekście osoby fizycznej doniosłe są dwa pojęcia: zdolności prawnej, którą, co do zasady, posiada każda osoba fizyczna od chwili urodzenia oraz zdolności do czynności prawnej, którą, co do zasady, posiada pełnoletnia osoba.