Podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają: następujące czynności cywilnoprawne:

a) umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
b) umowy pożyczki,
c) umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i Ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
d) umowy dożywocia oraz ustanowienia odpłatnej renty,
e) umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat,
f) umowy majątkowe małżeńskie,
g) ustanowienie hipoteki,
h) ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,
i) umowy depozytu nieprawidłowego,
j) umowy spółki (akty założycielskie).

Opodatkowaniu podlegają także:

– Zmiany umów o których mowa powyżej, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem art. 1 ust. 3 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych;
– orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak czynności cywilnoprawne wymienione powyżej.

[oprac. mec. Robert Nogacki, 2007]

Potrzebujesz porady prawnej ?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla konsumentów i przedsiębiorców.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.biz