Szukaj haseł:

Podżeganie

Według art. 18 § 2 k.k. podżeganie polega na nakłanianiu drugiej osoby do dokonania czynu zabronionego. Sprawca, chcąc aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, nakłania ją do tego.

Ustawa karna w syntetyczny sposób, ale zupełnie wyraźnie wskazuje w tej definicji istotę podżegania. Element podmiotowy wyraża słowo ‘chcąc’. Oznacza to, że podżeganie ograniczono do umyślności, ta zaś przybiera formę wyłącznie zamiaru bezpośredniego. Element przedmiotowy został ujęty szeroko, ale także jednoznacznie. Nakłanianie drugiej osoby do dokonania czynu zabronionego oznacza oddziaływanie na wolę tej drugiej osoby, aby powzięła ona decyzję o popełnieniu czynu zabronionego. Podżeganie ma więc spełniać ważne zadanie – kształtowanie decyzji u drugiego człowieka o popełnieniu czynu zabronionego.

Kodeks nie określa warunków nakłaniania, ani jego formy. Powinno ono jednak być bardzo czytelne w treści i adresowane do konkretnego człowieka lub grupy osób.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Previous Article
Next Article
Back to top