Szukaj haseł:

Prawo pierwokupu

Prawo pierwokupu jest często mylone z prawem pierwszeństwa. Prawo pierwokupu, w przeciwieństwie do prawa pierwszeństwa, zostało uregulowane w kodeksie cywilnym w art. 596–602. Oznacza ono uprawnienie do wstąpienia w miejsce kupującego w przypadku sprzedaży składnika majątkowego przez sprzedawcę. Uprawnienie to gwarantuje uprawnionemu zapewnienie nabycia przedmiotu w przypadku sprzedaży, aczkolwiek w przeciwieństwie do prawa pierwszeństwa uprawnienie to nie chroni przed każdym zbyciem własności. Jest to prawo niezbywalne i niepodzielne.

Oprócz regulacji ogólnej kodeksu cywilnego, prawo pierwokupu może być zagwarantowane w innych ustawach np. art. 108–111 Prawa o Gospodarce Nieruchomościami. W regulacji kodeksowej jednostki samorządu lokalnego i Skarb Państwa są podmiotami bardziej uprzywilejowanymi niż podmioty prywatne, tak że jest to instytucja gwarantująca przyjętą politykę państwa, głównie w zakresie nieruchomości.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top