Prawo pierwokupu

Prawo pierwokupu jest często mylne z prawem pierwszeństwa. Prawo pierwokupu, w przeciwieństwie do prawa pierwszeństwa, zostało uregulowane w kodeksie cywilnym w art. 596-602. Oznacza ono uprawnienie do wstąpienia w miejsce kupującego w przypadku sprzedaży składnika majątkowego przez sprzedawcę. Uprawnienie to gwarantuje uprawnionemu zapewnienie nabycia przedmiotu w przypadku sprzedaży, aczkolwiek w przeciwieństwie do prawa pierwszeństwa uprawnienie to nie chroni przed każdym zbyciem własności. Jest to prawo niezbywalne i niepodzielne. Oprócz regulacji ogólnej kodeksu cywilnego prawo pierwokupu może być  zagwarantowane w innych ustawach np. art. 108 – 111 Prawa o Gospodarce Nieruchomościami.  W regulacji kodeksowej jednostki samorządu lokalnego i Skarb Państwa są podmiotami bardziej uprzywilejowanymi niż podmioty prywatne, także jest to instytucja gwarantująca przyjętą politykę państwa, głównie w zakresie nieruchomości