Szukaj haseł:

Programy i plany systematycznego oszczędzania

Programy oszczędnościowe

Grupowe Programy Oszczędnościowe w PKO BP

„Grupowe Programy Oszczędnościowe nie podlegają żadnym specjalnym uregulowaniom prawnym, zaś ich ostateczny kształt zależy tylko i wyłącznie od potrzeb i oczekiwań pracodawcy. Założenia każdego GPO są zawsze indywidualnie ustalane z pracodawcą tak, aby w pełni zrealizować cele przez niego stawiane.”

Programy systematycznego oszczędzania

Program systematycznego oszczędzania w GTFI

„PORTFELE GTFI łączą zalety funduszy pieniężnych, obligacyjnych i inwestujących w akcje. Dzięki odpowiednio dobranym proporcjom optymalizujemy zysk i minimalizujemy ryzyko inwestycyjne. Proponujemy trzy rozwiązania, które są odpowiedzią na najbardziej typowe życiowe sytuacje.”

Programy systematycznego oszczędzania w WBK

Pewna Emerytura | Pewny Start Dziecka

Plany systematycznego oszczędzania

Plan Systematycznego Oszczędzania w PKO/CREDIT SUISSE

„Aby ułatwić systematyczne, długoterminowe oszczędzanie, stworzyliśmy Plan Systematycznego Oszczędzania, który został skonstruowany w taki sposób, że w miarę upływu lat i zgromadzonych przez Ciebie oszczędności opłaty manipulacyjne mogą maleć do zera.”

Programy inwestycyjne

Program inwestycyjny Fortis

„Jest to program inwestycyjny oferowany we współpracy z AEGON Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie S.A. (poprzednia nazwa: Nationwide). Obejmuje on portfel funduszy inwestycyjnych w postaci polisy ubezpieczeniowej oraz – opcjonalnie – wysoko oprocentowaną lokatę półroczną w Fortis Bank Polska S.A.”

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Previous Article
Next Article
Back to top