Szukaj haseł:

Przedmiot działalności spółki

Przedmiot działalności spółki jest w zasadzie informacją o spółce, z której powinno wynikać, jaką działalnością dany podmiot się zajmuje. Przedmiot działalności jednoosobowego przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną ujawnia się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zaś spółek handlowych w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Przedmiot działalności należy wpisywać w rejestrze według Polskiej Klasyfikacji Działalności. Klasyfikacja ta przyporządkowuje do każdego rodzaju działalności odpowiednie kody np. działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów – posiada kod 46.11.Z. Po wejściu w życie nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, ustawodawca nałożył obowiązek ujawniania w rejestrze przedmiotu przeważającej działalności, ograniczając liczbę wymienianych przedmiotów działalności do dziesięciu.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top