Szukaj haseł:

Przekazy w obrocie dewizowym

Narodowy Bank Polski: Instrumentalna rola uprawnionych banków w obrocie dewizowym

Przekazy (polecenie wypłaty) w obrocie dewizowym w Banku Ochrony Środowiska

” Przekaz (polecenie wypłaty) jest to otrzymane od banku zagranicznego lub krajowego (przekaz eksportowy) lub skierowane do banku zagranicznego lub krajowego (przekaz importowy) zlecenie wypłacenia bądź przelania na wskazany rachunek określonej kwoty pieniężnej na rzecz beneficjenta, zgodnie z instrukcjami zawartymi w zleceniu płatniczym.”

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Previous Article
Next Article
Back to top