Przekazy w obrocie dewizowym

Narodowy Bank Polski: Instrumentalna rola uprawnionych banków w obrocie dewizowym

Przekazy (polecenie wypłaty) w obrocie dewizowym w Banku Ochrony Środowiska

” Przekaz (polecenie wypłaty) jest to otrzymane od banku zagranicznego lub krajowego (przekaz eksportowy) lub skierowane do banku zagranicznego lub krajowego (przekaz importowy) zlecenie wypłacenia bądź przelania na wskazany rachunek określonej kwoty pieniężnej na rzecz beneficjenta, zgodnie z instrukcjami zawartymi w zleceniu płatniczym.”