Ranking funduszy inwestycyjnych

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (stan na 31.10.2007)

FUNDUSZE AKCJI

Fundusze akcji – rynku krajowego

AIG Akcji
Allianz Akcji
Arka BZ WBK Akcji FIO
BPH FIO Akcji
Commercial Union Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz CU Polskich Akcji
DWS Polska FIO Akcji
DWS Polska FIO Akcji Plus
FORTIS FIO Subfundusz FORTIS Akcji
IDEA Akcji FIO
ING FIO Akcji
ING SFIO Akcji 2
ING Subfundusz Akcji Plus
KBC AKCYJNY FIO
KBC PORTFEL AKCYJNY
Legg Mason Akcji
LUKAS fio Subfundusz Lukas Akcyjny
Millennium FIO Akcji
Noble Fund Akcji
Pioneer Akcji Polskich FIO
PKO/CREDIT SUISSE Parasolowy SFIO Subfundusz Akcji Plus
PKO/CREDIT SUISSE Akcji – fio
PZU FIO Akcji KRAKOWIAK
SEB3 – Akcji FIO
Skarbiec-Akcja FIO Akcji
SKOK FIO Akcji
UniKorona Akcje FIO
UniMAX Akcje

Fundusze akcji – rynku europejskiego

Allianz Akcji Europejskich
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIO
BPH FIO Akcji Europy Wschodzącej
DWS Polska FIO Top 50 Europa
Pioneer Akcji Europejskich FIO
PKO/CREDIT SUISSE Akcji Nowa Europa – fio
PKO/CREDIT SUISSE Światowy Fundusz Walutowy Subfundusz Europejskiego Rynku Akcji
PZU FIO Akcji NOWA EUROPA
UniAkcje Mistorzostwa Europy 2012
UniAkcje Nowa Europa FIO

Fundusze akcji – rynku amerykańskiego (USA)

Allianz Akcji Amerykańskich
Pioneer Akcji Amerykańskich FIO
PKO/CREDIT SUISSE Światowy Fundusz Walutowy Subfundusz Amerykańskiego Rynku Akcji

Fundusze akcji – regionu Azji i Pacyfiku

AIG Akcji Chinskich i Azjatyckich
Allianz Akcji Japońskich
Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu
PKO/CREDIT SUISSE Światowy Fundusz Walutowy Subfundusz Małych Spółek Japońskich
PKO/CREDIT SUISSE Światowy Fundusz Walutowy Subfundusz Japońskiego Rynku Akcji

Fundusze akcji – pozostałe (w tym globalne, rynków wschodzących, bez specjalizacji etc.)

AIG Akcji Rynków Wschodzących
Allianz BRIC
Allianz Akcji Rynków Wschodzących
Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych FIO
Opera FIO (Universa.pl)
Pioneer Akcji Rynków Wschodzących
PKO/CREDIT SUISSE Światowy Fundusz Walutowy Subfundusz Rynków Wschodzących
PZU Subfundusz Akcji Zagraniczny
Skarbiec-Top Funduszy Akcji SFIO
Skarbiec-TOP Funduszy Zagranicznych FIO
UniGlobal FIO

Fundusze akcji małych i średnich spółek – rynku krajowego

AIG Małych i Średnich Spółek
BPH FIO Akcji Dynamicznych Spółek
DWS Polska FIO Top 25 Małych Spółek
ING FIO Średnich i Małych Spółek
KBC Akcji Małych i Średnich Spółek FIO
Millennium FIO Małych i Średnich Spółek
Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek
Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego FIO
Pioneer Średnich Spółek Rynku Polskiego FIO
PKO/CREDIT SUISSE Akcji Małych i Śr. Spółek – fio
PZU FIO Małych i Średnich Spółek
Skarbiec Małych i Średnich Spółek
UniAkcje Małych i Średnich Spółek

Fundusze akcji małych i średnich spółek – rynku europejskiego

AIG Subfundusz Akcji Małych i Śr. Spółek Europ.
Millennium Średnich Spółek Europy Środkowo-Wschodniej
Fundusze akcji małych i średnich spółek – pozostałe
DWS Polska FIO Top 50 Małych i Średnich Spółek Plus
Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych

Fundusze akcji sektorowe – rynku europejskiego

Arka BZ WBK Rozwoju Nowej Europy FIO
ING (PL) Środkowo Europejski Sektora Finansowego
BPH FIO Nieruchomości Europy Wschodzącej
UniSektor Nieruchomości: Nowa Europa
Fundusze akcji sektorowe – pozostałe
IDEA Surowce Plus FIO

Reklama

Chcesz zainwestować w fundusze?

Deutsche Bank PBC S.A. udostępnia największą w Polsce paletę funduszy inwestycyjnych, dzięki której „Manager Magazine” uznał ten bank za nr 1 na polskim rynku private bankingu.

Jeśli wyślesz poniższy formularz kontaktowy, to w ciągu 48 godzin po jego wypełnieniu przedstawiciel banku skontaktuje się z Tobą, aby przedstawić Ci szczegóły oferty i umówić spotkanie. Po wysłuchaniu go podejmiesz ostateczną decyzję czy chcesz skorzystać z usług Deutsche Bank PBC. Wysłanie formularza nie zobowiązuje Cię do zawarcia umowy, ani nie wiąże się z żadnymi opłatami.

CZĘŚĆ I: TWOJE DANE OSOBOWE

Aby wysłać formularz, musisz wypełnić wszystkie rubryki od nr 1 do nr 6.

1. Imię:
2. Nazwisko:
3. Miejscowość:
4. Województwo / Zagranica:
5. Telefon:
6. E-mail:

CZĘŚĆ II: JAKIM PRODUKTEM FINANSOWYM JESTEŚ ZAINTERESOWANY?

Aby wybrać produkt finansowy, który Cię interesuje, zaznacz okienko po jego lewej stronie. Aby przejść do strony opisującej wybrany produkt, kliknij na odpowiedni link.

Nie wybrałem jeszcze żadnej formy inwestycji – oczekuję porady w tym zakresie

Zagraniczne fundusze inwestycyjne

Interesują mnie fundusze Franklin Templeton
Interesują mnie fundusze Merrill Lynch

Fundusze hedgingowe

Interesuje mnie fundusz Superfund

Krajowe fundusze inwestycyjne

Interesują mnie fundusze Arka
Interesują mnie fundusze DWS
Interesują mnie fundusze ING
Interesują mnie fundusze Legg Mason
Interesują mnie fundusze AIG
Interesują mnie fundusze Union Investment
Interesują mnie fundusze Allianz

CZĘŚĆ III: DODATKOWE INFORMACJE

Określ poniżej kwotę pożyczki albo inwestycji (możesz podać szacunkową wysokość). Pozostałe pola w tej części (komentarz i cel pożyczki) są nieobowiązkowe.

Kwota planowanej inwestycji:

Cel planowanej inwestycji:

Twój komentarz:

CZĘŚĆ IV: ZAKOŃCZENIE

Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych i potwierdzić rzetelność informacji, jakie podałeś.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przesyłanym zapytaniu wyłącznie dla potrzeb Deutsche Bank PBC S.A. oraz podmiotów z nim współpracujących w zakresie procesu sprzedaży zamawianych produktów oraz dla celów marketingowych (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. Nr 133 poz. 883 z zm.). ”
tak nie

„Oświadczam, że dane wprowadzone powyżej są prawdziwe.”

tak

Wyślij Wyczyść
FUNDUSZE MIESZANE

Fundusze z ochroną kapitału – rynku krajowego

IDEA Protect FIO
Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego SFIO
PZU SFIO Ochrony Majątku
Skarbiec-Ochrony Kapitału FIO
UniAktywna Alokacja (95%) FIO
UniStoProcent Bis FIO
UniStoProcent Plus FIO

Fundusze stabilnego wzrostu – rynku krajowego

AIG Stabilnego Wzrostu
Allianz Stabilnego Wzrostu
Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu FIO
BPH FIO Stabilnego Wzrostu
Commercial Union Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz CU Ochrony Kapitału Plus
Commercial Union Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz CU Stabilnego Inwestowania
DWS Polska FIO Bezpiecznego Wzrostu Plus
DWS Polska FIO Zabezpieczenia Emerytalnego
FORTIS FIO Subfundusz FORTIS Stabilnego Wzrostu
FWP PKP
IDEA Stabilnego Wzrostu FIO
ING FIO Stabilnego Wzrostu
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus
KBC STABILNY FIO
Legg Mason Senior
LUKAS fio Subfundusz Lukas Stabilnego Wzrostu
Millennium FIO Stabilnego Wzrostu
Pioneer Stabilnego Wzrostu FIO
PKO/CREDIT SUISSE Stabilnego Wzrostu – fio
PKO/CREDIT SUISSE Parasolowy SFIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus
PZU FIO Stabilnego Wzrostu MAZUREK
SEB4 – Stabilnego Wzrostu FIO
SFIO Telekomunikacji Polskiej
Skarbiec-III Filar FIO
UniStabilny Wzrost

Fundusze stabilnego wzrostu – rynku europejskiego

Pioneer Dochodu Mix 20 FIO
Fundusze stabilnego wzrostu – pozostałe
Millennium S Stabilny EUR
Millennium S Wzrostowy EUR
Millennium S Stabilny USD
Millennium S Wzrostowy USD
PZU Subfundusz Stabilnego Wzrostu Zagraniczny
Skarbiec-Top Funduszy Stabilnego Wzrostu SFIO

Fundusze zrównoważone – rynku krajowego

Allianz Aktywnej Alokacji
Arka BZ WBK Zrównoważony FIO
BPH FIO Aktywnego Zarządzania
Commercial Union Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz CU Zrównoważony
DWS Polska FIO Zrównoważony
ING FIO Zrównoważony
ING Subfundusz Budownictwa i Nieruchomości Plus
ING Subfundusz Zrównoważony Plus
KBC AKTYWNY FIO
KBC BETA SFIO
LUKAS fio Subfundusz Lukas Dynamiczny Polski
Millennium FIO Zrównoważony
Pioneer Aktywnej Alokacji FIO
Pioneer Zrównoważony FIO
PKO/CREDIT SUISSE Zrównoważony – fio
PKO/CREDIT SUISSE Parasolowy SFIO Subfundusz Zrównoważony Plus
PZU FIO Zrównoważony
SEB1 – Zrównoważonego Wzrostu FIO
Skarbiec-Waga FIO Zrównoważony
UniKorona Zrównoważony FIO
UniMaxZrównoważony

Fundusze zrównoważone – rynku europejskiego

AIG FIO Zrównoważony Nowa Europa
ING Zagranicznych Funduszy Euro
Legg Mason Zrównoważony Środkowoeuropejski FIO
Pioneer Wzrostu i Dochodu Mix 40 FIO
Pioneer Wzrostu Mix 60 FIO

Fundusze zrównoważone – rynku amerykańskiego (USA)

ING Zagranicznych Funduszy Dolarowych
Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego FIO

Fundusze zrównoważone – regionu Azji i Pacyfiku

AIG Zrównoważony Azjatycki

Fundusze zrównoważone – pozostałe

AIG Zrównoważony Światowy
Millennium S Dynamiczny EUR
Millennium S Dynamiczny USD
Opera NGO SFIO
Pioneer Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku
Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego
Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Japońskiego
PZU Subfundusz Zrównoważony Zagraniczny
SKARBIEC-Sektora Nieruchomości FIO

Fundusze inne – rynku krajowego

ING Subfundusz Selektywny Plus
Noble Fund Mieszany
PKO/CREDIT SUISSE Strategicznej Alokacji – sfio
SKOK FIO Aktywny ZA
SKOK FIO Stabilny ZA
SKOK FIO Fundusz Funduszy

Fundusze inne – pozostałe

IDEA Globalny FIO
Millennium S Agresywny EUR
Millennium S Agresywny USD
Millennium S Konserwatywny EUR
Millennium S Konserwatywny USD
OPERA FNP SFIO
PZU Subfundusz Wielu Klas Aktywów
Superfund Bis Powiązany FIO
Superfund Plus Powiązany FIO
Superfund SFIO Subfundusz A
Superfund SFIO Subfundusz B
Superfund SFIO Subfundusz C
Superfund SFIO Subfundusz Alternatywny Max
Superfund SFIO Subfundusz Gold

FUNDUSZE DŁUŻNE

Fundusze inwestujące w walucie polskiej

AIG Obligacji
Allianz Obligacji
Arka BZ WBK Obligacji FIO
BPH FIO Obligacji 1
BPH FIO Obligacji 2
BPH FIO Skarbowy
DWS Polska FIO Dłużnych Papierów Wartościowych
DWS Polska FIO Konwergencji
IDEA Obligacji Skarbowych FIO
ING FIO Obligacji
ING SFIO Obligacji 2
ING Subfundusz Obligacji Plus
KBC ALFA SFIO
KBC PAPIERÓW DŁUŻNYCH FIO
KBC PORTFEL OBLIGACYJNY
Legg Mason Obligacji
Millennium FIO Papierów Dłużnych
Noble Fund Skarbowy
Pioneer Lokacyjny FIO
Pioneer Obligacji FIO
Pioneer Obligacji Plus FIO
Pioneer Obligacji Skarbowych FIO
PKO/CREDIT SUISSE Obligacji – fio
PKO/CREDIT SUISSE Obligacji Długoterminowych – fio
PKO/CREDIT SUISSE Parasolowy SFIO Subfundusz Papierów Dłużnych Plus
PZU FIO Papierów Dłużnych POLONEZ
SEB2 – Obligacji i Bonów Skarbowych FIO
SEB5 – Obligacji Skarbowych FIO
Skarbiec-Depozytowy FIO Dłużnych Papierów Wartościowych
Skarbiec-Obligacja FIO Instrumentów Dłużnych
SKOK FIO Obligacji
UniKorona Obligacje FIO
UniMaxDłużne

Fundusze inwestujące w walucie zagranicznej USD

AIG Obligacji Światowych
DWS Polska FIO USD Obligacji (w likwidacji)
Millennium Dolarowa Lokata
Pioneer Obligacji Dolarowych FIO
Pioneer Obligacji Dolarowych Plus FIO
PKO/CREDIT SUISSE Światowy Fundusz Walutowy Subfundusz Papierów Dłużnych USD
UniDolar Obligacje FIO

Fundusze inwestujące w walucie zagranicznej EUR

AIG Obligacji Zagranicznych
Arka BZ WBK Obligacji Europejskich FIO
DWS Polska SFIO Euroobligacji
Pioneer Obligacji Europejskich Plus FIO
PKO/CREDIT SUISSE Św.Wal. Papierów Dłużnych EURO
SEB6 – Euro Lokata FIO
Skarbiec-Euro Obligacja FIO Zagranicznych Instrumentów Dłużnych

Fundusze inwestujące w walucie zagranicznej CHF

PKO/CREDIT SUISSE Światowy Fundusz Walutowy Subfundusz Papierów Dłużnych CHF

Fundusze inwestujące w walucie zagranicznej GBP

PKO/CREDIT SUISSE Światowy Fundusz Walutowy Subfundusz Papierów Dłużnych GBP

Fundusze bez podstawowej waluty

Allianz Walutowy
BPH FIO Obligacji Europy Wschodzącej
Commercial Union Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz CU Obligacji
Commercial Union Fundusz Inwestycyjny Walutowy
Opera FIO (Avista.pl)
Pioneer Obligacji Strategicznych
UniObligacje: Nowa Europa

FUNDUSZE GOTÓWKOWE/RYNKU PIENIĘŻNEGO

Fundusze inwestujące w walucie polskiej

AIG FIO Pieniężny
Allianz Pieniężny
Arka BZ WBK Ochrony Kapitału FIO
CitiPłynnościowy
Commercial Union Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz CU Depozyt Plus
DWS Polska FIO Płynna Lokata
DWS Polska FIO Płynna Lokata Plus
IDEA Premium SFIO
ING FIO Gotówkowy
ING Subfundusz Gotówkowy Plus
KBC GAMMA SFIO
KBC PIENIĘŻNY FIO
KBC PORTFEL PIENIĘŻNY
Legg Mason Pieniężny
LUKAS fio Subfundusz Lukas Lokacyjny
Millennium FIO Pieniężny
Pioneer Ochrony Kapitału FIO
Pioneer Pieniężny FIO
PKO/CREDIT SUISSE Rynku Pieniężnego – fio
PKO/CREDIT SUISSE Skarbowy – fio
PZU FIO Gotówkowy
Skarbiec-Gotówkowy FIO
Skarbiec-Kasa FIO Rynku Pieniężnego
SKOK FIO Rynku Pieniężnego
Superfund SFIO Subfundusz Gold
UniKorona Pieniężny FIO
UniWibid SFIO

Naszym zdaniem

Rankingi funduszy inwestycyjnych to bardzo modna metoda porównywania efektywności poszczególnych funduszy, ponieważ pozwala poznać, jakie stopy wzrostu uzyskały poszczególne fundusze w przeszłości. Nie jest ona jednak wolna od wad, bowiem historyczne informacje na temat skuteczności funduszy w przeszłości nie dają gwarancji zysku w przyszłości.

Podstawowe założenie rankingów funduszy inwestycyjnych polega na przyjęciu, że osoby, które kiedyś efektywnie zarządzały funduszami inwestycyjnymi, nadal potrafią to robić – i niewątpliwie jest to założenie nie pozbawione pewnej słuszności. Tym niemniej warto też pamiętać, że na wynikach funduszy odbijają się także obiektywne uwarunkowania zewnętrzne, które powodują, że skuteczność poszczególnych rodzajów inwestycji jest zmienna bez względu na indywidualne zdolności zarządzających. Przykładowo, w warunkach silnego wzrostu wartości złotówki, zagraniczne fundusze obligacji nigdy nie zapewnią zysku, nawet jeśli ich polityka inwestycyjna jest skądinąd bardzo rozsądna. Podobnie, fakt wieloletniego wzrostu pewnego funduszu akcyjnego bynajmniej nie stanowi jeszcze prognozy jego analogicznego wzrostu w latach kolejnych, a wręcz przeciwnie – z każdym rokiem potencjał wzrostu danych akcji ulega redukcji i rośnie ryzyko spadków.

Dlatego historyczne informacje o ich stratach nie mówią nam wystarczająco wiele o efektywności polityki inwestycyjnej, a dla mało doświadczonego inwestora rankingi funduszy bywają wprost zwodnicze. Jest to szczególnie istotny wniosek, ponieważ pod względem rozumienia efektywności funduszy lata 2001-2006 wyrobiły w polskich inwestorach całkowicie niewłaściwą optykę spojrzenia na rynek funduszy, zgodnie z którą fundusze akcyjne to fundusze zarabiające „dużo”, fundusze hybrydowe to fundusze zarabiające „średnio”, a fundusze obligacji i pieniężne to fundusze zarabiające „mało”. Gdyby tak było w rzeczywistości, to oczywiście należałoby zlikwidować wszystkie fundusze pieniężne, obligacji i hybrydowe, a środki z nich pochodzące ulokować w funduszach akcyjnych…

Prawda jest natomiast taka, że fundusze akcyjne to fundusze prowadzące obarczoną większym ryzykiem politykę inwestycyjną, która w pewnych specyficznych okolicznościach (dobra koniunktura na giełdzie, jak w Polsce w latach 2001-2006) może przynosić większe korzyści, ale nie ma absolutnej pewności ani co do tego kiedy te specyficzne okoliczności się pojawią, ani co do tego kiedy zanikną. Natomiast znajdujące się na przeciwległym końcu skali ryzyka fundusze pieniężne stanowią w pewnym sensie alternatywę dla depozytów terminowych w bankach, od których odróżnia je możliwość wycofania środków w dowolnym momencie bez utraty prawa do odsetek od kapitału. Dlatego też fundusze takie muszą prowadzić politykę inwestycyjną, która daje bezpieczeństwo zbliżone do tego, jakie jest w stanie zapewnić swoim klientom instytucja bankowa. W związku z powyższym fundusz pieniężny, który zarobił 5 % w skali roku nie musi być jakkolwiek „słabszy” od funduszu akcji, który zarobił 30 %.

Podsumowując, możemy powiedzieć, że mniej istotne jest to, ile fundusz zarobił w danym roku, a bardziej – to na ile efektywnie realizował swoją politykę inwestycyjną.