Skorygowana cena nabycia aktywów i zobowiązań finansowych

W prawie rynku kapitałowego pod pojęciem „koszty transakcji” rozumie się koszty poniesione bezpośrednio w związku z przeniesieniem, nabyciem lub zbyciem aktywów finansowych oraz zobowiązań finansowych.

Do kosztów transakcji zalicza się w szczególności prowizje maklerskie, w tym za pośrednictwo w nabywaniu lub zbywaniu instrumentów finansowych, opłaty giełdowe i inne nałożone przez uprawnione instytucje w związku z zawarciem transakcji, prowizje za doradztwo, podatki i opłaty wynikające z obowiązujących przepisów.

[oprac. Aneta Ignatiuk, 22.02.2009]

Potrzebujesz porady prawnej w zakresie skorygowanej ceny nabycia aktywów i zobowiązań finansowych?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad dla przedsiębiorców.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.biz