Spółka europejska

Spółka może zostać zawiązana w obrębie terytorium Wspólnoty w formie europejskiej spółki akcyjnej (Societas Europaea lub SE) na warunkach i w sposób określony przez rozporządzenie Rozporządzenie Rady (WE) 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej.

Kapitał Spółki Europejskiej podzielony jest na akcje. Żaden z akcjonariuszy nie odpowiada za sumę wyższą niż subskrybowana. Spółka Europejska posiada osobowość prawną. Uczestnictwo pracowników w funkcjonowaniu Spółki Europejskiej jest regulowane przez przepisy dyrektywy 2001/86/WE.