Szukaj haseł:

Subfundusze

Fundusz inwestycyjny może prowadzić działalność jako fundusz składający się z subfunduszy różniących się w szczególności tym, że każdy może stosować inną politykę inwestycyjną. Zobowiązania wynikające z poszczególnych subfunduszy obciążają tylko te subfundusze, zaś egzekucja może nastąpić tylko z aktywów subfunduszu, z którego wynikają zobowiązania. Zobowiązania, które dotyczą całego funduszu, obciążają poszczególne subfundusze proporcjonalnie do udziału wartości aktywów netto subfunduszu w wartości aktywów netto funduszu.

[Podstawa prawna: rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych]
Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Previous Article
Next Article
Back to top