Depozyt nieprawidłowy (przechowanie nieprawidłowe) został zdefiniowany przez ustawodawcę w art. 845 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym artykułem, jeżeli z przepisów

Przechowanie – charakter umowy przechowania został sprecyzowany przez ustawodawcę w Kodeksie cywilnym. Zgodnie z definicją ustawową w art. 835 Kodeksu