Kuratela to instytucja zbliżona do opieki. Cechą charakterystyczną kurateli jest jej przejściowy charakter i fakt, iż jest ustanawiana sądownie, co

Przysposobienie - według obowiązującego prawa jest zastępczą formą naturalnego stosunku rodzicielskiego, który zostaje zastąpiony w sensie prawnym. Przysposobić można wyłącznie

Powinowactwo to stosunek rodzinnoprawny, łączący jednego małżonka z krewnymi drugiego małżonka (art. 26 k.r.o.). W odróżnieniu od pokrewieństwa, które jest