Szukaj haseł:

To posiadająca wykształcenie prawnicze osoba, powołana przez Ministra Sprawiedliwości RP, po zasięgnięciu opinii rady właściwej izby notarialnej, do dokonywania czynności,

Kodeks cywilny wskazuje definicję przedsiębiorstwa, jako zorganizowanego zespołu składników niematerialnych i materialnych przeznaczonego do  prowadzenia działalności gospodarczej (art. 55¹). Dlatego

To aktualna, obowiązująca w obrocie danym dobrem, towarem, usługą, prawem majątkowym wartość tego dobra. Stanowi wyznacznik do ustalenia ceny transakcyjnej

Podnoszenie kapitału / podwyższanie kapitału – podwyższenie kapitału zakładowego spółki to sposób na zwiększenie, uzupełnienie posiadanych przez spółkę środków finansowych. Poprzez

Back to top