Pożyczka gotówkowa jest rodzajem umowy z zakresu prawa zobowiązań. Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego

Formularze PCC – informacje, deklaracje i zeznania służące powstaniu lub realizacji obowiązku podatkowego w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych. Podstawowym