Transakcje terminowe na stopę procentową (FRA)

Transakcje terminowe w Dresner Banku

Forward Rate Agreement (FRA) to kontrakt, w którym strony ustalają w dniu zawarcia stałą stopę procentową w danej walucie w ustalonym dniu w przyszłości. Kontrakt ten jest kupowany lub sprzedawany przez klienta w zależności od oczekiwanego kierunku zmian stopy procentowej (zabezpieczenie się przed niekorzystnym ruchem stopy procentowej).

Transakcje FRA w BPH

Transakcja terminowa na stopę procentową (FRA) to transakcja, w której strony ustalają oprocentowanie teoretycznego przyszłego depozytu. Ma zastosowanie jako instrument zabezpieczający poziom oprocentowania kolejnego / kolejnych okresów oprocentowania w kredytach lub inwestycjach opartych o zmienne stopy procentowe.

Transakcje terminowe na stopę procentową w BGŻ

Terminowa transakcja na stopę procentową (FRA) – jest transakcją zawartą pomiędzy bankiem a Klientem, w myśl której jedna ze stron, w ustalonym terminie w przyszłości, zobowiązuje się do dokonania płatności należności wynikającej z różnicy pomiędzy uzgodnioną stopą procentową a stopą rynkową, jaka będzie obowiązywała w przyszłym terminie, obliczonej na podstawie wysokości umownie pożyczonej kwoty w określonej walucie, na określony okres w przyszłości.

Nota prawna: Przed użyciem strony „Transakcje terminowe na stopę procentową (FRA)” proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z „Warunkami korzystania z portalu”.