Udział kapitałowy

Udział kapitałowy oznacza, do celów skonsolidowanego nadzoru, posiadany bezpośrednio lub pośrednio udział dający prawo do ponad 20 % głosów lub kapitału przedsiębiorstwa.

[Podstawa prawna: dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady odnosząca się do podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe]