Szukaj haseł:

Ulga remontowa

Ministerstwo Finansów: Broszura o uldze remontowej

Zgodnie z wyjaśnieniem: Ministerstwa Finansów, „jeżeli – realizując własne potrzeby mieszkaniowe – poniosłeś w roku podatkowym wydatki na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, zajmowanego na podstawie tytułu prawnego, lub dokonałeś wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej, utworzonych na podstawie odrębnych przepisów, i jednocześnie spełniasz wszystkie warunki określone przez ustawodawcę, to masz prawo do ulgi podatkowej.”

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Previous Article
Next Article
Back to top