Ulga remontowa

Ministerstwo Finansów: Broszura o uldze remontowej

Zgodnie z wyjaśnieniem: Ministerstwa Finansów, „jeżeli – realizując własne potrzeby mieszkaniowe – poniosłeś w roku podatkowym wydatki na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, zajmowanego na podstawie tytułu prawnego, lub dokonałeś wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej, utworzonych na podstawie odrębnych przepisów, i jednocześnie spełniasz wszystkie warunki określone przez ustawodawcę, to masz prawo do ulgi podatkowej.”