Szukaj haseł:

Umowa kontraktacji

Umowa kontraktacji to umowa polegająca na dostarczaniu przez producenta rolnego płodów rolnych drugiej stronie umowy. Z uwagi na procesy wegetacyjne i warunki produkcji rolnej umowa ta została wyodrębniona spośród innych umów i jest umową nazwaną, tzn. formalnie uregulowaną przez kodeks cywilny w art. 613-626.

Jest to umowa wzajemna, konsensualna, zobowiązująca i odpłatna. W swojej konstrukcji umowa ta przewiduje możliwość kontroli produkcji rolnej przez kontraktującego. Umowa przewiduje także formalną możliwość wsparcia producenta rolnego i wyposażenia go w środki produkcji. Specyfiką tej umowy jest umówienie się do dostarczenia rzeczy oznaczonych co do gatunku lub co do tożsamości, które w chwili zawierania umowy w ogóle nie istnieją. Dodatkowo cena może zależeć od właściwości faktycznych dostarczonych produktów rolnych.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Previous Article
Next Article
Back to top