Wbudowany instrument pochodny

Wbudowane instrumenty pochodne to wynikające z zawartej umowy warunki powodujące, że część lub całość przepływów pieniężnych uzyskiwanych z umowy zmienia się w sposób podobny do tego, jaki powodowałby samodzielnie instrument pochodny.

[oprac. Aneta Ignatiuk, 22.02.2009]

Potrzebujesz porady prawnej w zakresie instrumentów pochodnych?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad dla przedsiębiorców.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.biz