Szukaj haseł:

Wypis aktu notarialnego

Wypis aktu notarialnego jest kopią aktu notarialnego wydawanego przez notariusza, jego dosłownym powtórzeniem, mającym moc oryginału aktu notarialnego.

Zasady wydawania wypisów określa ustawa prawo o notariacie. Wypis może otrzymać jedynie osoba będąca stroną czynności prawnej dokonanej za pomocą aktu notarialnego bądź osoba wymieniona w akcie notarialnym jako osoba uprawniona do otrzymania wypisu, jak również następcy prawni tych osób. Wypis może być wydany także innym osobom, ale tylko w przypadkach zastrzeżonych w ustawie, to znaczy za zgodą stron czynności prawnej lub na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego. W nagłówku zaznacza się, że dokument jest wypisem aktu notarialnego, natomiast na końcu wypisu notariusz wskazuje w jakiej dacie oraz komu został wydany wypis. Jeżeli nastąpiło sprostowanie aktu notarialnego, wypis jest wydawany z uwzględnieniem sprostowania. Wypis zostaje wydany z nadanym osobnym numerem repertorium i z datą wydania odpisu (nie datą sporządzenia aktu notarialnego).

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top