Szukaj haseł:

Zasiedzenie

Zasiedzenie to jedna z instytucji dawności mająca swój rodowód już w prawie rzymskim. Prawo to umożliwia pierwotne nabycie własności tylko poprzez fakt posiadania danego składnika majątkowego. W znaczeniu procesowym to roszczenie skierowane przeciwko formalnemu właścicielowi powodująca jego utratę na rzecz powoda.

Niezbędnymi warunkami tego uprawnienia jest faktyczne wykonywanie prawa własności przez uprawnionego przez określony czas. Przedmiotem zasiedzenia mogą być także niektóre prawa rzeczowe. Celem tej instytucji jest zalegalizowanie długotrwałego stanu formalnego naruszenia prawa przez naruszyciela, jako że prawo sprzyja podmiotom wykonującym swoje uprawnienia.

Z punktu widzenia systemu prawnego, określone prawa mogą ulec wygaśnięciu przy jednoczesnym zalegalizowaniu aktywności podmiotu formalnie naruszającego czyjeś prawo własności. Jednym ze sposobów obrony przed przedawnieniem jest pozbawienie naruszyciela posiadania, jako że do powstania zasiedzenia niezbędna jest ciągłość posiadania w przepisanym okresie.

Drugą instytucją dawności jest przedawnienie.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Previous Article
Next Article
Back to top