Zdolność do czynności prawnych

Zdolność do czynności prawnych – jest to pojęcie niezdefiniowane przez Kodeks cywilny wprost, dające się wyinterpretować z przepisów art. 11-16 Kodeksu cywilnego. Jest możliwość dokonywania w swoim imieniu ważnych czynności prawnych. Definicję taką przyjmuje się przez zastosowania a contrario (odwrotnie, przeciwnie) art. 14 §1 Kodeksu cywilnego, który stanowi, że nieważne są czynności prawne dokonane przez osobę takiej zdolności nieposiadającą. Zdolność do czynności prawnych może być pełna lub ograniczona. Pełną zdolność do czynności prawnych uzyskują z mocy prawa osoby, które ukończyły 18 lat. Osoby, które nie osiągnęły pełnoletności, jednak ukończyły lat 13 uzyskują częściową zdolność do czynności prawnych, polegającą na możliwości dokonania czynności prawnych za zgodą przedstawiciela ustawowego.
Zdolności do czynności prawnych można pozbawić całkowicie osobę, która ukończyła lat 13, natomiast pełnoletniego częściowo lub całkowicie, w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających osobie kierowanie swoim postępowaniem.