Zdolność prawna

Zdolność prawna to najogólniej rzecz ujmując możność bycia podmiotem praw i obowiązków ze sfery szeroko rozumianego prawa cywilnego. Zgodnie z kodeksem cywilnym zdolność prawną posiada każdy człowiek od chwili urodzenia. W doktrynie prawniczej zwraca się również uwagę na możliwość uznania, iż zdolność prawną posiada także nasciturus (dziecko poczęte, nienarodzone) pod warunkiem, iż urodzi się żywy. Zdolność prawna to jeden z podstawowych atrybutów osoby fizycznej i osób prawnych (w tym tzw. ułomnych osób prawnych). Zdolności prawnej nie należy utożsamiać z możliwością nabywania praw lub zaciągania zobowiązań swoim zachowaniem przez dany podmiot, gdyż ta problematyka wchodzi już w zakres zdolności do czynności prawnych. Innymi słowy mówiąc to że dziesięcioletnie dziecko może być podmiotem spadkobrania (zdolność sądowa) nie oznacza, iż może zawrzeć  samodzielnie w sposób ważny umowę (zdolność do czynności prawnych). Zdolność prawna osób fizycznych ustaje z chwilą śmierci, gdyż wtedy też ustaje podmiotowość prawna człowieka. Jednak część praw i obowiązków zmarłego przechodzi na spadkobierców. W przypadku osób prawnych zdolność prawna ustaje, co do zasady, z chwilę szeroko rozumianej likwidacji takiej osoby.