Szukaj haseł:

Zdolność prawna

Zdolność prawna to najogólniej rzecz ujmując możność bycia podmiotem praw i obowiązków ze sfery szeroko rozumianego prawa cywilnego. Zgodnie z kodeksem cywilnym, zdolność prawną posiada każdy człowiek od chwili urodzenia. W doktrynie prawniczej zwraca się również uwagę na możliwość uznania, iż zdolność prawną posiada także nasciturus (dziecko poczęte, nienarodzone) pod warunkiem, iż urodzi się żywy.

Zdolność prawna to jeden z podstawowych atrybutów osoby fizycznej i osób prawnych (w tym tzw. ułomnych osób prawnych). Zdolności prawnej nie należy utożsamiać z możliwością nabywania praw lub zaciągania zobowiązań swoim zachowaniem przez dany podmiot, gdyż ta problematyka wchodzi już w zakres zdolności do czynności prawnych. Innymi słowy mówiąc to, że dziesięcioletnie dziecko może być podmiotem spadkobrania (zdolność sądowa) nie oznacza, iż może zawrzeć  samodzielnie w sposób ważny umowę (zdolność do czynności prawnych).

Zdolność prawna osób fizycznych ustaje z chwilą śmierci, gdyż wtedy też ustaje podmiotowość prawna człowieka. Jednak część praw i obowiązków zmarłego przechodzi na spadkobierców. W przypadku osób prawnych zdolność prawna ustaje, co do zasady, z chwilę szeroko rozumianej likwidacji takiej osoby.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Previous Article
Next Article
Back to top