Animatorzy emitenta

Animatorem emitenta jest w rozumieniu Regulaminu Giełdy członek giełdy lub podmiot, o którym mowa w § 60 ust. 2 ww. Regulaminu, nie będący członkiem giełdy, który na podstawie umowy z emitentem zobowiąże się do wspomagania płynności danego instrumentu finansowego. Podmiot nie będący członkiem giełdy zgłasza oferty kupna i sprzedaży za pośrednictwem członka giełdy uprawnionego do działania na rachunek klienta.

Zarząd Giełdy może zobowiązać emitenta instrumentów finansowych, z wyjątkiem Skarbu Państwa, do zawarcia umowy, o której mowa powyżej, gdy uzna że wymaga tego płynność danego instrumentu finansowego.

Swoich animatorów posiada także rynek NewConnect (patrz: Animatorzy Rynku New Connect).

[oprac. mec. Robert Nogacki, 2007]

Potrzebujesz porady prawnej odnośnie animatorów emitenta ?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla konsumentów i przedsiębiorców.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.biz