Cesja praw z polisy

W celu uzyskania podstawowych informacji na temat instytucji cesji patrz hasło: przelew.

Specyficzną postać przelewu stanowi cesja praw z polisy ubezpieczeniowej, który częstokroć bywa stosowana do zabezpieczania roszczeń instytucji finansowych. Tego rodzaju przelew wierzytelności wynikającej z umowy ubezpieczenia AC wywołuje skutek rozporządzający dopiero z chwilą wystąpienia zdarzenia uzasadniającego powstanie obowiązku ubezpieczyciela wypłaty odszkodowania, stosownie do treści łączącego strony umowy stosunku prawnego (tak: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 sierpnia 2003 r., V CK 169/02). Jest to więc rodzaj przelewu wierzytelności przyszłych.

[oprac. mec. Robert Nogacki, 2007]

Potrzebujesz porady prawnej ?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla konsumentów i przedsiębiorców.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.biz

Tags