Szukaj haseł:

W celu uzyskania podstawowych informacji na temat instytucji cesji patrz hasło: przelew. Specyficzną postać przelewu stanowi cesja praw z polisy ubezpieczeniowej,

„Za ugruntowany zarówno w doktrynie, jak i w orzecznictwie można uznać pogląd dopuszczający przelew wierzytelności przyszłej. W okresie obowiązywania Kodeksu

Cesja ubezpieczenia oznacza przeniesienie praw wynikających z umowy ubezpieczenia. W obrocie funkcjonuje jako zastrzeżenie zobowiązujące ubezpieczyciela do wypłaty odszkodowania (lub

Back to top