Formularze KRS

Formularze KRS – są to formularze stosowane w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), celem rejestracji, zgłoszenia zmiany lub wykreślenia podmiotu gospodarczego zobowiązanego na mocy przepisów ustaw do ujawnienia takiej informacji w KRS (wpis). Dostęp do KRS jest jawny. Każdy ma także prawo otrzymać, drogą elektroniczną, poświadczone odpisy, wyciągi, zaświadczenia i informacje z Rejestru. Za udzielanie informacji z KRS pobierane są opłaty.

Poniżej przykładowe zestawienie najpopularniejszych formularzy KRS:

KRS W3 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka z ograniczona odpowiedzialnością

KRS ZY Numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej NIP – załącznik do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym

KRS ZN Sprawozdania finansowe i inne dokumenty – załącznik do wniosku o wpis/zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców

KRS ZM Zmiana – przedmiot działalności – załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców

Aktualne formularze wniosków wykorzystywanych w KRS znajdują się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Formularze można pobrać w formacie rtf i pdf.

Orzeczenia i komentarze: II OZ 120/16 – postanowienie NSA (N) z dnia 09-02-2016, II SA/Po 1113/15 – wyrok WSA Poznań z dnia 05-02-2016