Formularze CIT

Formularze CIT

Formularze CIT – informacje, deklaracje i zeznania służące powstaniu lub realizacji obowiązku podatkowego w stosunku do podmiotu gospodarczego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Na późniejszym etapie służą sprawozdawczości do organów administracji skarbowej w okresach miesięcznych, kwartalnych lub rocznych.

Poniżej przykładowe zestawienie najpopularniejszych formularzy CIT:

  • CIT-8 (24) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
  • CIT-8A (11) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową – podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
  • CIT-8B (10) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową – podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
  • IFT-2/IFT-2R (6) Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Dostępne są w wersji PDF, Excel oraz w formie elektronicznej, m.in.: na stronie Ministerstwa Finansów.

Orzeczenia i komentarze

  • III SA/Lu 975/15 – postanowienie WSA Lublin z dnia 03-02-2016
  • IPPB6/4510-408/15-2/AZ – Interpretacja indywidualna z dnia 22-01-2016

Potrzebujesz pomocy dotyczącej formularzy CIT?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla konsumentów i przedsiębiorców.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl