IKE – indywidualne konto emerytalne

IKE to:

(1) wyodrębniony zapis w rejestrze uczestników funduszu inwestycyjnego, wyodrębniony rachunek papierów wartościowych
lub
(2) inny rachunek, na którym zapisywane są instrumenty finansowe niebędące papierami wartościowymi oraz rachunek pieniężny służący do obsługi takich rachunków w podmiocie prowadzącym działalność maklerską,
lub
(3) wyodrębniony rachunek w ubezpieczeniowym funduszu kapitałowym,
(4) wyodrębniony rachunek bankowy w banku,

prowadzone na zasadach określonych ustawą, a w zakresie w niej nieuregulowanym – na zasadach określonych w przepisach właściwych dla tych rachunków i rejestrów.

[Podstawa prawna: ustawa o indywidualnych kontach emerytalnych]

Linki związane z tematem

Najczęściej zadawane pytania dotyczące IKE

„IKE – to przede wszystkim sposób oszczędzania dodatkowych środków na przyszłą emeryturę. Wzbogaca dotychczas dostępne mechanizmy, które nie gwarantowały utrzymania satysfakcjonującego poziomu życia, po zakończeniu aktywności zawodowej.”

Indywidualne Konto Emerytalne w ING Banku Śląskim IKE Kapitał z Lwem

„Chcesz utrzymać wysoki standard życia i niezależność finansową na emeryturze? Świadczenia emerytalne z ZUS-u i tak zwanego „drugiego filaru” mogą okazać się niewystarczające dla Twoich potrzeb. Dlatego warto zadbać o przyszłe finanse już teraz. Aby ułatwić Ci oszczędzanie na emeryturę, ING Bank Śląski proponuje Indywidualne Konto Emerytalne Kapitał z Lwem (IKE Kapitał z Lwem) prowadzone przez Fundusze Inwestycyjne ING.”

Indywidualne Konto Emerytalne z Bankiem BPH

„Oferta IKE w Banku BPH dostosowana jest do preferencji inwestycyjnych właścicieli kont. Dla osób, które preferują osiąganie wysokiego zysku i nie obawiają się podjęcia pewnego ryzyka proponujemy IKE z funduszami inwestycyjnymi, w którym strategię inwestycyjną dostosowujemy do wieku oszczędzającego. „

IKE w Banku Pekao S.A.

„Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) to dodatkowa i dobrowolna możliwość oszczędzania na przyszłą emeryturę. Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) ma służyć uzupełnieniu luki emerytalnej, czyli różnicy pomiędzy kwotą niezbędną do zapewnienia bieżących potrzeb życiowych, a wysokością emerytury otrzymywaną z I (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) i II (Otwarte Fundusze Emerytalne) filaru systemu emerytalnego.”

  Rachunki bankowe Oddziałów ZUS do obsługi „składek IKE”

Link bezpośrednio do serwera Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

LINKI: Ranking funduszy emerytalnych