Podatek od wartości dodanej (VAT)

Podatek od wartości dodanej

Podatek od wartości dodanej nazywany jest w skrócie VAT. Jest on wielofazowym podatkiem konsumpcyjnym. Twórcą niejako tego podatku jest niemiecki ekonomista Carl Friedrich Siemens, który stworzył jego koncepcję w roku 1919. Najdynamiczniej rozwinął się ów podatek we Francji po roku 1954. Obecnie jest on uznany jako najbardziej efektywny podatek w krajach EWG. Najistotniejszą jego cechą jest jego cząstkowy charakter jeżeli chodzi o zapłatę. Zasada jego polega na tym, że wyłącza się z podstawy wymiaru podatków obrotów opodatkowanych we wcześniejszych fazach produkcji oraz wymiany, albo też potrąca się go z podatku obliczonego od całości obrotu, zapłaconych poprzednio (tzw. metoda fakturowa). W ten sposób podatek ten, aczkolwiek nakładany we wszystkich fazach obrotu, produkcji i dystrybucji, staje się obciążeniem jedynie wtedy, gdy sprzedaż lub świadczenie wykonywane jest na rzecz odbiorcy ostatecznego (finalnego) tak więc VAT obciąża jedynie wartość (obrót) netto.

Przez podatek od wartości dodanej rozumie się także podatek od wartości dodanej nakładany na terytorium państwa członkowskiego, z wyjątkiem podatku od towarów i usług nakładanego ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054 ze zm.).

Orzeczenia

I FSK 1292/14 – Wyrok NSA, wyrok NSA z dnia 26 lutego 2013 r., sygn. akt I FSK 493/12, wyrok NSA z dnia 31 stycznia 2013 r., sygn. akt I FSK 352/12

Potrzebujesz pomocy dotyczącej podatku od wartości dodanej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla konsumentów i przedsiębiorców.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl