Szukaj haseł:

Planowanie podatkowe i finansowe – to nieodłączne zagadnienia związane z prowadzeniem wszelkiego rodzaju legalnej działalności gospodarczej. Stanowią procesy, których właściwe

Formularze VAT – deklaracje służące powstaniu lub realizacji obowiązku podatkowego w stosunku do podmiotu gospodarczego w zakresie podatku od towarów

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT) występuje, gdy w wykonaniu czynności polegających na przeniesieniu prawa do rozporządzania towarami jak właściciel na terytorium

Podatkowe procedury wewnętrzne to jedno ze źródeł zarządzania ryzykiem podatkowym. Procedury wewnętrzne pozwalają na zdefiniowanie źródła, zakresu, terminów i sposobów przekazywania

Back to top