Powództwo adhezyjne

Powództwo adhezyjne

Powództwo adhezyjne – od dnia 1 lipca 2015 r, a więc wejścia nowelizacji przepisów ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555), niemożliwe jest już wytoczenie powództwa cywilnego w postępowaniu karnym. Do dnia wejścia w życie nowelizacji powództwo adhezyjne unormowane było w artykułach 62 do 70. Przedmiotowa instytucja umożliwiała pokrzywdzonemu w ramach procesu karnego do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej wytoczyć przeciw oskarżonemu powództwo cywilne. Miało to na celu pozwolić zabezpieczyć pokrzywdzonemu jego roszczenia majątkowe powstałe w wyniku przestępstwa. W trakcie obowiązywania powództwo adhezyjne było dopuszczalne zarówno w sprawach publicznoskargowych, jak i w sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego. Powód cywilny mógł dochodzić wyłącznie roszczeń majątkowych, które bezpośrednio wynikają z popełnienia przestępstwa. Niemożliwe było objęcie powództwem adhezyjnym spraw związanych np. z roszczeniem regresowych pracodawcy, który naprawił szkodę wyrządzoną przez swojego pracownika, czy też ochrony dóbr osobistych naruszonych przez przestępstwo.

Orzeczenia i komentarze

  • Grzeszczyk Wincenty, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, wyd. X, 2014.
  • Świecki Dariusz (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz, 2013.

Potrzebujesz pomocy dotyczącej powództwa adhezyjnego?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla konsumentów i przedsiębiorców.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl