Szukaj haseł:

Zgodnie z art. 222 § 1 kodeksu cywilnego właściciel może żądać od osoby, która włada faktycznie jego rzeczą, ażeby rzecz

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność ze względu na cel w

Kumulacja roszczeń – ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 Nr 43,

Dopozwanie jest instytucją związaną z procesem cywilnym unormowaną w art. 194 i następne ustawy z dnia 17 listopada 1964 r.

Back to top