Szukaj haseł:

Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej, a które stały się niewypłacalne. Nowelizacją prawa

Zgodnie z art. 222 § 1 kodeksu cywilnego właściciel może żądać od osoby, która włada faktycznie jego rzeczą, ażeby rzecz

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność ze względu na cel w

Kumulacja roszczeń – ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 Nr 43,

Back to top