Zgodnie z art. 222 § 1 kodeksu cywilnego właściciel może żądać od osoby, która włada faktycznie jego rzeczą, ażeby rzecz

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność ze względu na cel w

Powództwo adhezyjne - od dnia 1 lipca 2015 r, a więc wejścia nowelizacji przepisów ustawy z dnia 6 czerwca 1997