Spółki publiczne

Linki zewnętrzne

Akcje na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Zgodnie z wyjaśnieniami GPW S.A., „akcje mogą być notowane na rynku podstawowym lub równoległym w zależności od spełnionych wymogów Regulaminu Giełdy. Obrót akcjami odbywa się w systemie ciągłym (od godz. 10.00 do 16.20) lub w systemie kursu jednolitego z dwoma fixingami (o 11.15 i o 15.00).”

Serwis „Akcje”

Notowania GPW opóźnione 15 min. dostarcza BDM S.A., natomiast indeksy Dow Jones dostarcza Dow Jones & Comp, Inc.

Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

uchwalony Uchwałą Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Nr 1/1110/2006 z dnia 4 stycznia 2006 r. Obowiązuje od 24 stycznia 2006 r.