Ład korporacyjny (ang. corporate governance), inaczej nadzór właścicielski; pojęcie to oznacza zbiór norm postępowania w relacjach inwestorskich, skierowany tak do

Bankowość telefoniczna jest usługą, dzięki której klient otrzymuje indywidualny login i hasło, pozwalające na telefoniczny dostęp do produktów bankowych oraz

Bankowość internetowa – system dedykowany klientom banków umożliwiający im pełny dostęp do konta i innych produktów bankowych za pośrednictwem systemu