Szukaj haseł:

Kodeks cywilny wskazuje definicję przedsiębiorstwa, jako zorganizowanego zespołu składników niematerialnych i materialnych przeznaczonego do  prowadzenia działalności gospodarczej (art. 55¹). Dlatego

To zmniejszenie ciężaru podatkowego. Jej celem jest częściowe obniżenie, ciążącego na podatniku zobowiązania podatkowego, w odróżnieniu od zwolnienia podatkowego, które

Podatek u źródła (WHT), z ang. Witholding tax, to rodzaj zryczałtowanego podatku dochodowego pobieranego od osób prawnych i osób fizycznych,

Podatek dochodowy od osób prawnych– z ang. Coroporate Income Tax, co oznacza podatek od dochodów podmiotów zbiorowych, przedsiębiorstw, spółek, itp.,

Back to top