Szukaj haseł:

Podatek dochodowy od osób prawnych– z ang. Coroporate Income Tax, co oznacza podatek od dochodów podmiotów zbiorowych, przedsiębiorstw, spółek, itp.,

Planowanie podatkowe i finansowe – to nieodłączne zagadnienia związane z prowadzeniem wszelkiego rodzaju legalnej działalności gospodarczej. Stanowią procesy, których właściwe

Podatek liniowy według definicji oznacza taką metodę obliczania wymiaru podatku, w myśl której wysokość należnego podatku jest wprost proporcjonalna do

Podatkowe procedury wewnętrzne to jedno ze źródeł zarządzania ryzykiem podatkowym. Procedury wewnętrzne pozwalają na zdefiniowanie źródła, zakresu, terminów i sposobów przekazywania

Back to top