Podatkowe procedury wewnętrzne

Podatkowe procedury wewnętrzne

Podatkowe procedury wewnętrzne to jedno ze źródeł zarządzania ryzykiem podatkowym.

Procedury wewnętrzne pozwalają na zdefiniowanie źródła, zakresu, terminów i sposobów przekazywania informacji.

Prawidłowo opracowane wewnętrzne procedury podatkowe powinny obejmować:

  1. zasady rozliczeń transakcji istotnych z punktu widzenia działalności firmy (transakcje krajowe, eksport, import, wewnątrzwspólnotowe transakcje, transakcje z podmiotami powiązanymi, działalność marketingowa, świadczenia na rzecz pracowników i byłych pracowników, itp.)
  2. zasady kontroli i weryfikacji podejmowanych decyzji podatkowych
  3. zasady kontaktów z organami podatkowymi (zasady te winny dotyczyć zarówno kontaktów bieżących, jak i kontaktów podczas kontroli podatkowych – należy określić osoby uprawnione do kontaktów z urzędem skarbowym, a także zadbać o wyeliminowanie niekontrolowanego wypływu informacji w trakcie kontroli)
  4. zasady aktualizacji i ciągłości procedur określające osoby odpowiedzialne za monitorowanie zmian w prawie podatkowym, mających wpływ na działalność firmy.

Orzeczenia

III SA/Gl 237/15 – Wyrok WSA w Gliwicach

Potrzebujesz pomocy dotyczącej podatkowych procedur wewnętrznych?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla konsumentów i przedsiębiorców.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl