Szukaj haseł:

Podatek liniowy

Wyłączenie odpowiedzialności karnej skarbowej

Podatek liniowy według definicji oznacza taką metodę obliczania wymiaru podatku, w myśl której wysokość należnego podatku jest wprost proporcjonalna do wielkości podstawy opodatkowania. W Polsce jest to podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej obliczany według jednolitej 19% stawki podatkowej. Podstawą obliczenia podatku jest dochód pomniejszony, ewentualnie, o ubezpieczenia społeczne określone w art. 26 ust. 1 pkt. 2 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 361). Wybór tego sposobu opodatkowania następuje poprzez pisemne oświadczenie złożone przez podatnika; dochodów opodatkowanych w ten sposób nie łączy się z dochodami z innych źródeł – art. 30c ustawy o PIT. Stanowi on również jedyną możliwą formę opodatkowania ustanowioną w ustawie z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 851).

Orzeczenia

  • I SA/Lu 259/15 – Wyrok WSA w Lublinie
  • I SA/Kr 1685/09 – Wyrok WSA w Krakowie z 2010-01-27
Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top