Szukaj haseł:

Ewidencja sprzedaży - możemy wyróżnić trzy rodzaje ewidencji na potrzeby VAT: ewidencję uproszczoną – prowadzoną zgodnie z art. 109 ustawy

Ewidencja środków trwałych - dokonuje się w niej zapisów dotyczących środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których cena nabycia

Ewidencja wyposażenia - przedsiębiorcy wykorzystujący w działalności gospodarczej składniki majątku, które nie są środkami trwałymi, powinni założyć i prowadzić ewidencję

Back to top