Regionalna Izba Obrachunkowa jest państwowym organem nadzoru i kontroli gospodarki finansowej podmiotów określonych w ustawie o izbach obrachunkowych. Zgodnie z

Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych, w skrócie EZIG, to instytucja powołana na mocy przepisów prawa UE, a dokładnie na podstawie rozporządzenia