Szukaj haseł:

To dziedzina prawa uregulowana przez Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. 2018, poz.1986, w skrócie UPzp), która

Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej, a które stały się niewypłacalne. Nowelizacją prawa upadłościowego i naprawczego wprowadzoną

Postępowanie restrukturyzacyjne uregulowane jest w ustawie Prawo restrukturyzacyjne z 15 maja 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 978, ze zm.). Procedurę tą stosuje się w

Standby Letter of Credit (w skrócie SLOC lub SBLC) – to tzw. akredytywa gwarancyjna, zabezpieczająca. Stanowi formę zabezpieczenia wykonania umowy, kontraktu. Jej mocą bank zlecającego

Back to top