Szukaj haseł:

Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej, a które stały się niewypłacalne. Nowelizacją prawa upadłościowego i naprawczego wprowadzoną

Postępowanie restrukturyzacyjne uregulowane jest w ustawie Prawo restrukturyzacyjne z 15 maja 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 978, ze zm.). Procedurę tą stosuje się w

Standby Letter of Credit (w skrócie SLOC lub SBLC) – to tzw. akredytywa gwarancyjna, zabezpieczająca. Stanowi formę zabezpieczenia wykonania umowy, kontraktu. Jej mocą bank zlecającego

Raty annuitetowe - inaczej zwane są ratami równymi, bo gwarantują zaciągającemu zobowiązanie finansowe, że od początku do końca trwania zobowiązania, jego spłata następować będzie w

Back to top