Szukaj haseł:

Z holdingiem spółek mamy do czynienia,  gdy w relacjach podmiotów (spółek) działających jako samodzielne jednostki gospodarcze, dochodzi do pewnego stopnia

Przejęcia (ang. acquisition) to w szerszym znaczeniu przede wszystkim działania prawne, w konsekwencji których przejmujący uzyskuje faktyczny wpływ na prowadzącego

Fuzje (ang. merger) to transakcje zawierane przez przedsiębiorstwa, w konsekwencji których w jedną organizację łączą się dwa podmioty gospodarcze w

Back to top