Przejęcia

Przejęcia

Przejęcia (ang. acquisition) to w szerszym znaczeniu przede wszystkim działania prawne, w konsekwencji których przejmujący uzyskuje faktyczny wpływ na prowadzącego działalność lub samo przedsiębiorstwo w sensie przedmiotowym inaczej niż poprzez łączenie spółek. Przejęciem zatem nazwać można bez wątpienia:

  1. nabycie udziałów lub akcji gwarantujących znaczący wpływ na spółkę kapitałową lub osiągnięcie pozycji „kontrolującego” w spółce osobowej; wśród tych transakcji wyróżniamy: przejęcie podmiotu (share deal) oraz przejęcie majątku (asset deal);
  2. zawarcie porozumień mających faktyczny wpływ na spółkę oraz inne;
  3. uzyskanie statusu zastawnika lub użytkownika akcji lub udziałów spółki, w przypadku gdy w umowie spółki lub jej statucie nie wyłączono prawo głosu w takim przypadku, uzyskanie statusu zastawnika lub użytkownika na przedsiębiorstwie lub jego zorganizowanej części;
  4. nabycie od spółki handlowej prowadzonego przez nią przedsiębiorstwa w rozumienia art. 551 Kodeksu cywilnego.

Orzeczenia i komentarze

  • wyrok SN z dnia 9 października 2014 r., sygn. akt IV CSK 29/14
  • Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 14 czerwca 2012 r., sygn. akt I ACa 1241/11 (źródło: e-Przegląd Arbitrażowy, 2013-03-12, autorzy: Piotr Schramm, Marcin Robenek)

Potrzebujesz pomocy dotyczącej przejęć?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla konsumentów i przedsiębiorców.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl