Szukaj haseł:

Fuzje

Pojęcie administracji

Fuzje (ang. merger) to transakcje zawierane przez przedsiębiorstwa, w konsekwencji których w jedną organizację łączą się dwa podmioty gospodarcze w taki sposób, aby osiągnąć nowe cele gospodarcze i ekonomiczne, poprzez wspólne uczestnictwo w rynku. Fuzja lub nabycie takiej ilości akcji (udziałów) jednego przedsiębiorstwa przez drugie, dające jednemu z nich kontrolę nad całością powoduje, że wykupiona firma zostaje włączona do struktury jednostki przejmującej (przejęcie).

Rodzaje fuzji:

  • fuzje pionowe (wertykalne)
  • fuzje poziome (horyzontalne)

Fuzja pionowa – wertykalna, polega na połączeniu przedsiębiorstw, których profil mieści się w danym łańcuchu gospodarczym, a firmy, które uległy połączeniu zajmują się różnymi momentami (etapami), w jakich powstaje dany produkt. Możemy mieć tutaj do czynienia z: fuzją pionową w górę (połączenie z odbiorcą) lub w dół (połączenie z dostawcą). Motywem łączenia się przedsiębiorstw w sposób wertykalny jest zazwyczaj chęć zwiększenia kontroli nad etapami składowymi prowadzonej działalności gospodarczej. Operacja ta umożliwia także poprawę efektywności w danym łańcuchu gospodarczym dzięki włączeniu do jej struktur działalności pozwalającej uzyskiwać dodatkowe korzyści z produkcji lub zwiększyć jej siłę rynkową.

Fuzja pozioma – horyzontalna, polega na połączenie przedsiębiorstw będących faktycznymi lub potencjalnymi konkurentami. Motywami łączenia się przedsiębiorstw horyzontalnie mogą być: chęć redukcji kosztów, podniesienie efektywności, korzyści skali czy wzrost bezpieczeństwa.

Orzeczenia i komentarze

  • Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 20 stycznia 2015 r. I SA/Wr 2413/14
  • IPTPB3/423-421/14-4/KJ – Interpretacja indywidualna z dnia 20-03-2015
Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Previous Article
Next Article
Back to top