Przejęcia (ang. acquisition) to w szerszym znaczeniu przede wszystkim działania prawne, w konsekwencji których przejmujący uzyskuje faktyczny wpływ na prowadzącego

Fuzje (ang. merger) to transakcje zawierane przez przedsiębiorstwa, w konsekwencji których w jedną organizację łączą się dwa podmioty gospodarcze w